Подождите, идет загрузка данных

Анонс мероприятия


Прапануемая лекцыя прысвечана станаўленню калекцыянерскай дзейнасці на беларускіх землях, пачынаючы ад з’яўлення першых збораў у эпоху Сярэднявечча да ўзнікнення першых публічных музеяў. Калі напачатку можна казаць толькі аб найкаштоўнейшых па змесце, але сацыяльна ізаляваных магнацкіх зборах, то на мяжы ХІХ і ХХ ст. сітуацыя рэзка змяняецца. Пашырыўся сацыяльны склад калекцыянераў. З’явіліся прафіляваныя навуковыя калекцыі, якія адыгрывалі ролю пляцовак для вывучэння гістарычнага мінулага і прыродных працэсаў Беларусі. Варта адзначыць факт асэнсавання ўладальнікамі гэтых калекцый сабраных прадметаў як навуковых першакрыніц, а таксама імкненне надаць ім камунікатыўны характар, гэта значыць зрабіць дасягальнымі для шырокай аўдыторыі.

Апошняя тэндэнцыя паспрыяла адкрыццю шэрага калекцый для вольнага агляду, перадачы сабранага ў дар музеям і навуковым таварыствам, заснаванню прыватных музеяў. На жаль, гэтыя высакародныя ўчынкі здзяйсняліся, як правіла, у буйных культурных цэнтрах Расіі і Польшчы, што назаўсёды пазбавіла Беларусь каштоўных помнікаў яе гісторыі і культуры. Разам з тым трэба канстатаваць пачатак асэнсаванага, мэтанакіраванага вывучэння і калекцыяніравання беларускіх матэрыялаў, што аб’ектыўна прыводзіла да прызнання права беларусаў на іх самастойнае выкарыстанне. 

Аляксандр Гужалоўскі – беларускі гісторыкпедагогпрафесар кафедры этналогіімузеялогіі і гісторыі мастацтваў БДУ.

Организатор:  Клуб интеллектуального досуга «Факультатив».

16 февраля
Пространство «Арт-Фабрика», Минск
Купить билет
2 февраля
Пространство «Арт-Фабрика», Минск
Купить билет
23 февраля
Пространство «Арт-Фабрика», Минск
Купить билет
Есть вопросы?